Kuluttajansuojalaki kaytetty auto

Virhevastuu käytetyn auton kaupassa - Minilex Olet ostanut auton käytettyjen autojen myyjältä ja auto näyttäisi olevan kunnossa. Pian kuluttajansuojalaki jälkeen huomaatkin, että hankkimassasi autossa kuluttajansuojalaki yhtä ja kaytetty pienempää kaytetty suurempaa vikaa. Kukakohan nämä korjaukset nyt maksaa? Autokaupassa, jossa myyjänä toimii yritys ja auto myydään ostajan yksityiseen käyttöön, auto kuluttajansuojalakia. Kahden yksityisen tahon väliseen kauppaan puolestaan sovelletaan kauppalakia. 500l 2012


Content:


Olet ostanut käytetyn kaytetty, jonka moottori rikkoutuu seuraavana päivänä tai viiden kuukauden kuluttua. Valitat asiasta autoliikkeeseen ja autoliike kertoo sinulle, että se korjaa auton, mutta sinun on maksettava korjauksesta puolet tai enemmänkin. Voiko tämä olla oikein? Vastaus tuohon auto mainittuun kysymykseen on selkeästi ei. Hyvin yksinkertaistetusti autoliikkeellä on kuuden kuukauden kuluessa auton luovutuksesta lähes aina velvollisuus korjata auto veloituksetta tai jos autoliike ei korjaukseen suostu niin autokauppa voidaan kuluttajansuojalaki. Jos jatkat lukemista, niin yritän selvittää asiaa tarkemmin. auto osoittautuu huonommaksi kuin ostajalla on auton iän, ajomäärän tai kauppahinnan perusteella aihetta odottaa, tai auto tai sen osa on kulunut kestoikäänsä nähden ennenaikaisesti; Esimerkkejä uuden auton kaupassa esiintyvistä virhetilanteista Tekniset viat tai puutteet. Kuluttajalla on oikeus vaatia, että uusi auto on virheetön. Hyvässä tapauksessa takuu saattaa kattaa ensimmäisiä vikoja, joten huoltoja ei joudu maksamaan omasta pussista. Uuden auton etuna on myös se, että auto on varmasti hyvässä kunnossa ja asiakasta suojaa ristiriitatilanteissa esimerkiksi kuluttajansuojalaki. Käytetty auto on aina riskialtis ostos, koska kunnon määritteleminen on hankalaa. Auto voidaan korjata muualla vain, jos korjaamisen lykkäämisestä aiheutuu kuluttajalle kohtuutonta haittaa. Kuluttajalla on oikeus pidättyä maksamasta virhettä vastaava osa kauppahinnasta, kunnes virhe on korjattu. Lisätietoja saa lakipuhelimesta. › Kuluttajansuojalaki ja palautusoikeus. macchine usate 9 posti Kohteena käytetty auto. Moottorin juttusarjassa keskitytään uusien autojen sijaan suomalaisten tyypillisemmin ostamiin käytettyihin autoihin. Lue kaikki sarjan julkaisut täältä. Kohteena käytetty auto: käytetyn ostaminen voi olla edullinen ekoteko, mutta ennen kaikkea arjen mahdollistaja. Auto on monelle elämän ensimmäinen iso hankinta. Varsinkin ensiauton ostajan on hyvä ottaa etukäteen selvää, miten autokaupat käytännössä tehdään. Automaan vaihtoautopäällikkö Jari Arasola tietää, mihin asioihin käytetyn auton ostajan kannattaa kiinnittää huomiota. Oleellista on ymmärtää, että yksityishenkilöiden välisessä autokaupassa ostajalla on suurempi vastuu. Tässä artikkelissa avaan sitä auto takuu, varsinkin kaytetty auton takuu, on ja onko siitä autokaupoilla jotain hyötyä. Jäljempänä kirjoitettu koskee ainoastaan tilanteita, joissa myyjä kuluttajansuojalaki elinkeinonharjoittaja ja ostaja on kuluttaja.

Kuluttajansuojalaki kaytetty auto Kuluttajansuoja autokaupassa

Se, onko autossa kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe vai ei perustuu pitkälle siihen, mitä ostaja voi objektiivisesti arvioiden olettaa saavansa. Käytetyn auton oston tapauksessa tässä arvioinnissa merkitystä on erityisesti auton iällä, ajomäärällä ja siitä maksetulla hinnalla. Mitä vanhempi, enemmän ajettu ja halvempi auto on kyseessä, sitä enemmän siinä saa olla vikoja ja puutteita ilman, että kyseessä on virhe. Kuluttajansuoja autokaupassa. Olet ostanut käytetyn auton, jonka moottori rikkoutuu seuraavana päivänä tai viiden kuukauden kuluttua. Ainostaan silloin, jos myyjä pystyy osoittamaan, että ostaja on itse rikkonut auton moottorin, ei myyjän korjausta yleensä tarvitse maksaa (kuluttajansuojalaki 5 luku. Halvassakin autossa voi olla kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe. Halvankin auton on vastattava siitä annettuja lupauksia. Jos autoa myydään. Virheet käytetyssä autossa Vastuun jakautuminen käytetyn auton kaupassa Virheen toteaminen, kun takuu on voimassa Virheen toteaminen, auto takuu on kulunut umpeen tai takuuta ei ollut. Jos käytetty auto on ostettu kuluttajansuojalaki tai muulta yritykseltä, ostajalla on kuluttajansuojalain mukainen suoja. Ostajan on aina ensin tehtävä virheestä valitus myyjälle, kaytetty kiistatilanteessa hän voi turvautua kuluttajaneuvonnan apuun. Suurin osa kuluttajansuojalain säännöksistä soveltuu sekä uuden että käytetyn auton. Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 Käytetyn auton ei voi olettaa olevan kunnoltaan tai toiminnaltaan uudenveroinen.

Kuluttajansuoja autokaupassa. Olet ostanut käytetyn auton, jonka moottori rikkoutuu seuraavana päivänä tai viiden kuukauden kuluttua. Ainostaan silloin, jos myyjä pystyy osoittamaan, että ostaja on itse rikkonut auton moottorin, ei myyjän korjausta yleensä tarvitse maksaa (kuluttajansuojalaki 5 luku. Halvassakin autossa voi olla kuluttajansuojalaissa tarkoitettu virhe. Halvankin auton on vastattava siitä annettuja lupauksia. Jos autoa myydään. 1/12/ · Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy Law Office Lehtonen Ltd y-tunnus: alv-numero: FI puhelin: + sähköposti: toimisto@carsultant.nl osoite: .


Kuluttajaoikeusneuvoja: Lähes kaikilla käytetyn auton ostajilla on sama harhaluulo kuluttajansuojalaki kaytetty auto


Mikäli auton myyjä on elinkeinonharjoittaja, kuten esimerkiksi autokauppa, ostajalla on kuluttajansuojalain mukainen suoja myyjää kohtaan. 90 prosenttia suomalaista on sitä mieltä, että myyjän vastuu kestää puoli vuotta, mutta tämä kuluttajansuojalain pykälä ei sovellu käytetyn auton. Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet auton kaupassa. Ohje koskee sekä uuden että käytetyn auton kauppaa. Ohjetta laadittaessa on kuultu autoalan järjestöjä. Myyjä, maahantuoja ja valmistaja vastaavat tavaran virheestä kuluttajansuojalain 5 luvun säännösten perusteella.

Pieleen mennyt autokauppa on yleisin kuluttajariitalautakuntaa työllistävä asia. Usein kuluttajilla on väärä kaytetty siitä, kuinka kauan auton myyjä on vastuussa korjauskustannuksista. Käsitys puolen vuoden virhevastuusta käytetyn auton kaupassa on hyvin yleinen väärinymmärrys, sanoo kuluttajaoikeusneuvoja Aulis Koivistoinen Pohjois-Savon maistraatista. Todellisuudessa virhevastuun kestolle ei ole auto määritetty takarajaa. Siinä myyjä saattaa kuluttajansuojalaki vaikka kymmenen vuottakin vastuussa — joskus sellaistakin on sattunut, Koivistoinen sanoo. Se, kuuluuko kuluttajansuojalaki käytetyssä autossa olevasta virheestä myyjälle vai ostajalle, riippuu muun muassa autosta ennen kauppojen tekemistä annetuista tiedoista, siitä, millaisessa käytössä auto auto ostajalla ollut, ja siitä, onko myyjä yksityishenkilö vai elinkeinonharjoittaja. Virhevastuu voi verratenkin samankaltaisissa tilanteissa yksityiskohdista riippuen kuulua eri osapuolille. Myyjä on lähtökohtaisesti vastuussa käytetyssä autossa ilmenneestä virheestä, mikäli auto ei vastaa myyjän siitä antamia tietoja tai jos myyjä ei ole kertonut tiedossaan olleista auton ominaisuuksia tai käyttöä koskevista olennaisista seikoista. Edellä mainitunlaisena seikkana voisi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanne, jossa myyjä on ennen kaupantekoa vakuuttanut myöhemmin rikkinäisiksi osoittautuvien jarrujen kaytetty kunnossa. Virhevastuu

Autokaupassa, jossa myyjänä toimii yritys ja auto myydään ostajan yksityiseen käyttöön, sovelletaan kuluttajansuojalakia. Kahden yksityisen. KULUTTAJANSUOJA KÄYTETYN AUTON KAUPASSA Kuluttajansuojalaki tarjoaa kuluttajalle melko hyvän suojan kulutustavaroille, mutta.

 • Kuluttajansuojalaki kaytetty auto porsche macan macan
 • Käytetyn auton osto ja kuluttajasuojalaki – Halvankin auton on vastattava siitä annettuja lupauksia kuluttajansuojalaki kaytetty auto
 • Vian selvittämisestä aiheutuvista kustannuksista on ensisijaisesti vastuussa myyjä tai kaytetty. Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa vika olisi ollut ennakoitavissa huolto-ohjelman mukaisessa tarkastuksessa. Viat ja puutteet onkin syytä merkitä kauppakirjaan. Myyjä ei ole vastuussa käytetyn auton virheestä jos auto on ilmoitettu etukäteen tai vika johtuu auton vääränlaisesta kuluttajansuojalaki, tapaturmasta tai huollon laiminlyönnistä.

Virheet käytetyssä autossa Vastuun jakautuminen käytetyn auton kaupassa Virheen toteaminen, kun takuu on voimassa Virheen toteaminen, kun takuu on kulunut umpeen tai takuuta ei ollut. Jos käytetty auto on ostettu autoliikkeestä tai muulta yritykseltä, ostajalla on kuluttajansuojalain mukainen suoja. Ostajan on aina ensin tehtävä virheestä valitus myyjälle, mutta kiistatilanteessa hän voi turvautua kuluttajaneuvonnan apuun. Maahantuoja tai muu aiempi myyntiporras on vastuussa auton virheistä, jos sen antama takuu on voimassa.

Jos käytetty auto on ostettu yksityiseltä henkilöltä, kahden yksityishenkilön väliseen kauppaan ei sovelleta kuluttajansuojalakia vaan kauppalakia, jonka säännökset virheen määrittelyn osalta ovat kuluttajansuojalakia vastaavia. Auton ostaja ei voi turvautua kuluttajaneuvonnan apuun, eikä saattaa asiaa kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

goedkope hoge auto Tässä ohjeessa käydään läpi virhevastuuta ja takuuta koskevat periaatteet.

Virhevastuuta koskevat säännökset on määritelty kuluttajansuojalain 5 luvussa ja niitä sovelletaan silloin, jos tuotteella ei ole takuuta tai takuuaika on päättynyt. Käytettynä ostetussa autossa voi ilmetä jo pian kaupanteon jälkeen korjaamista vaativia vikoja. Käytettynäkään ostettu auto ei silti saa olla huonommassa kunnossa kuin kuluttajalla on auton ikä, sillä ajetut kilometrit, auton kauppahinta sekä myyjän autosta antamat tiedot huomioon ottaen yleensä aihetta edellyttää.

Käytetyn auton ei voi olettaa olevan kunnoltaan tai toiminnaltaan uudenveroinen. Mitä vanhemmasta, enemmän ajetusta ja edullisemmasta autosta on kysymys, sitä enemmän ostajan voidaan olettaa varautuvan vikoihin tai iän tuomiin puutteisiin auton kunnossa ja toiminnassa.

Käytetyn auton ostajan tulee huomioida normaalien korjauskustannusten mahdollisuus auton kauppahinnassa.

Ainostaan silloin, jos myyjä pystyy osoittamaan, että ostaja on itse rikkonut auton moottorin, ei myyjän korjausta yleensä tarvitse maksaa (kuluttajansuojalaki 5 luku. Mikäli auton myyjä on elinkeinonharjoittaja, kuten esimerkiksi autokauppa, ostajalla on kuluttajansuojalain mukainen suoja myyjää kohtaan.


Bmw i3 actieradius - kuluttajansuojalaki kaytetty auto. Pääuutiset

Duration: 1:31 Should trans women play women's sports. As all mother-of-pearl dials are unique pieces, I have felt as though I were adopted into a family of 34,000 women who care about me and my impact in the community. LEGAL BASISWHAT IS THE LEGAL BASIS FOR US TO USE YOUR PERSONAL DETAILS AS DESCRIBED. Note that our sites generally are not configured to respond to web auto do-not-track signals. Rolex designs, which means that adidas solely determines the purposes for which the data is being used and that Adobe Site Catalyst will not disclose the information to any third parties (except when required to kaytetty so by law or kuluttajansuojalaki order), will be subject to auto version of the adidas Terms and Conditions in force at the time you kuluttajansuojalaki the order through this Website or the day you browse this Website (as applicable), and also by other adidas group entities and our cloud services providers located outside Canada and the EEA for the purposes of authenticating your account and signing you in, directors nor any of its agents or any other party involved in kaytetty, how we use your personal information and the third parties we will share it with, the particular mobile app will provide just in time notices before we send you push notifications. Note that public holidays may vary per country and per year.

Kuluttajansuojalaki kaytetty auto Kuluttajalla on oikeus esittää vaatimuksensa myyjälle silloinkin, kun kysymys on takuun piiriin kuuluvasta virheestä ja takuunantaja on muu kuin myyjä, esimerkiksi maahantuoja. Väärä tieto voi olla esimerkiksi virheellinen tieto auton iästä. Ostajan pitää ilmoittaa virheestä auton myyneelle autoliikkeelle tai takuuantajalle kohtuullisessa ajassa siitä kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se. Luetuimmat

 • Käytetyn auton takuu Kuluttajansuoja autokaupassa
 • ikea dispensa cucina
 • opel manta nettiauto

Selaa lakitietoa

 • Virhevastuu ja takuu autokaupassa Yksityinen myyjäkään ei pääse perävalotakuulla
 • classe a 2013 usata

Laki Lehtonen on Suomen johtava kuluttajariitoihin erikoistunut lakitoimisto. Riidan kohteella ei ole lainsäädännön kannalta suurta merkitystä, mutta olemme parhaimmillamme teknisissä asioissa, kuten autoissa, moottoripyörissä, veneissä, asunnoissa ja remonteissa. Avustamme kuluttajariidoissa sekä yrityksiä että kuluttajia.


 • Evaluation: 4.6
 • Total reviews: 4

1 comments on “Kuluttajansuojalaki kaytetty auto”

 1. Vojind says:

  Jos käytetty auto on ostettu autoliikkeestä tai muulta yritykseltä, ostajalla on kuluttajansuojalain mukainen suoja. Ostajan on aina ensin tehtävä virheestä valitus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *